rok 2014

5.1.2014 14.30 hod Brezno, rímskokatolícky kostol Nenebovzatia Panny Márie

Občianske združenie Kresťan Brezno
Rímskokatolícky farský úrad Brezno
MO MS Brezno

Vás pozývajú

na slávnostný vianočný koncert s názvom

Čas vianočný, čas lásky

Ktorý sa uskutoční dňa 05.1.2014 / nedeľa/ o 14.30 hodine vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie


Spievajú:

Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO-VIRUJU     
Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno
Spevokol pri rímskokatolíckej farnosti Závadka nad Hronom
a sólisti 

Výťažok  z tohto koncertu bude použitý pre potreby domáceho farského spoločenstva ako výraz vďaky a úcty.

 


24.1.2014 – Volebné Valné zhromaždenie OZ Kresťan Brezno

17.00 hod Pionierska 4, Brezno


15. 6.2014

Koncert v  ev. kostole a.v.  Revúca.


15. 6. 2014

Návšteva gotického kostola  Chyžné 

a evanjelického kostola a.v. Chyžné.


4. 7.2014

Prijatie pozvania na 22. zasadnutie komisie pre kultúru v Brezne.


18. 7.2014

Brezno

Koncert z príležitosti sv. Cyrila a Metoda. 


 14. 9. 2014

Levoča

Vystúpenie na Mariánskej Hore pri príležitosti Povýšenia sv. Kríža, rok Sedembolestnej

a 30. výročie vyhlásenia kostola na Baziliku Minor.


24. 9.2014

Brezno

Vystúpenie na spomienke k 90. nedožitým nar. spisovateľa Ladislava Ťažkého.


22.11.2014

Brezno

Prejavili sme záujem o možnosť odprezentovať činnosť CHZAP na panel vo vestibule Domu kultúry v Brezne od 13.11. do 22.11.2014.


7.12.2014 o 14,30 hod.  " DOBRÁ NOVINA "

v Rímskokatolíckom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Brezne

XVI. slávnostný adventno - vianočný benefičný koncert pre nepočujúcu Lenku.

účinkujúci :

Juraj Sarvaš - hovorené slovo
Zulfizar Zázrivá - tadžická klaviristka
Ivan Zvarík
Diana Zvaríková 
Dievčenský spevácky zbor Cambiar la Música
Chrámový zbor apoštola Pavla
Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO - VIRUJU