Rok 2015

11. január  2015 -  MURÁŇ 

Novoročný koncert v Rímskokatolíckom kostole sv. Juraja. 

 


13. 2. 2015 

Valné zhromaždenia  v jedálni  ZŠ s  MŠ  Pionierska 4.


 Plán činnosti na rok 2015

 

11. 1. 2015

Vianočný koncert „Jubilate Deo“, Rímskokatolícky kostol sv. Juraja v Muráni

 

19. 4. 2015

Veľkonočný koncert s názvom  „Ubi caritas“, Evanjelický a. v. kostol v Kremnici

 

21. 6. 2015

Letný svätojánsky koncert s názvom „Ubi caritas“ v Evanjelickom a. v. kostole vo Važci

Spoluúčinkuje spevokol CZ ECAV Važec, spevokol  CZ ECAV  Kežmarok

 

júl 2015

koncert v rámci festivalu Ozveny staroslovienčiny pod Kráľovou hoľou, Telgárt

 

5.9. 2015

Koncert v rámci Zborových dní CZ ECAV Soľ

 

20.9. 2015

Koncert v rámci Kežmarskej hudobnej jesene, drevený artikulárny a. v. kostol v Kežmarku

 

november 2015

Zájazd do Vojvodiny v organizačnej spolupráci s MUDr. Jurajom Zelníkom

 

22. 11. 2015

Slávnostný benefičný koncert „Ďakujeme. V nebi Vás uvidíme“ pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti CHZAP Brezno

 

19. 12. 2015

II.vianočný ekumenický koncert s názvom „Ubi caritas“, Evanjelický a. v. kostol v Štrbe

 

 Termíny skúšok speváckeho zboru:

 • 24. 1 2015
 • 21. 2. 2015
 • 21. 3. 2015
 • 11. 4. 2015
 • 16. 5. 2015
 • 13. 6. 2015
 • 11. 7. 2015
 • 8. 8. 2015
 • 5. 9. 2015
 • 3. 10. 2015
 • 24. 10. 2015
 • 14. 11. 2015
 • 12. 12. 2015

 


 

 

 

 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Slovenský kresťanský spevácky zbor KRÉDO-VIRUJU