rok 2010

 


25. apríl           

Lopej – rímsko-katolícky kostol - vystúpenie na oslavách sv.Juraja


 

2. máj              

Banská Bystrica – vystúpenie v evanjelickom a.v. kostole v rámci osláv 203. výročia posvätenia chrámu Božieho v Banskej Bystrici

 

 


7.mája

Brezno – Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Kresťan Brezno 


OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRESŤAN BREZNO

 

 

P O Z V Á N K A

 

          

na Valné zhromaždenie členov, hostí a sympatizantov 

Chrámového zboru apoštola Pavla a VIENAL Brezno.                                                                  

 

     

Valné zhromaždenie sa uskutoční v jedálni Základnej školy s materskou

školou, Pionierska 4, dňa 7.mája 2010 (piatok) o 17:00 hod.

 

 

                                                                        

                                                                              MUDr.Ján Zachar

                                                                                   predseda OZ Kresťan Brezno

                                                                                     a umelecký vedúci CHZAP

 


5. a 6. jún

Telgárt, Brezno – organizovanie a vystúpenie na 1.ročníku medzinárodného ekumenického festivalu sakrálnej hudby s názvom ABY VŠETCI JEDNO BOLI a podnázvom Kresťanské ekumenické Brezno

 

 bulletin


12. a 13. jún

Brno – Královo Pole – vystúpenie v kostoloch a modlitebnách rím.kat. a Česko-slovenské církve husitské

 pozvánka

 


20. jún

Levoča – v spolupráci so spevokolom LAUDAMUS zo Svitu vystúpenie v katedrálnom rím.kat. kostole majstra Pavla a popoludní spievanie v Bazilike Navštívenia Panny Márie  Levoča – Mariánska Hora

 

 


Jún

Brezno – spoločenské posedenie pri guľáši

 

 


5. júl

Brezno – vystúpenie na oslavách Cyrila a Metoda

 

 


sept./okt.

Maďarsko - Chorvátsko  -  zahraničný zájazd za slovenskými krajanmi

 

 


1.september

Litmanová – spoločné vystúpenie s Katedrálnym gréckokatolíckym speváckym zborom sv.Jána Krstiteľa Prešov v Litmanovej pri začiatku byzantského cirkevného roka              

 


5.december

Brezno – organizovanie a vystúpenie na 12. adventno-vianočnom benefičnom koncerte s názvom SKLOŇ SA, PANE, V LÁSKE K NÁM

Účinkujú operné hviezdy – Monika FABIANOVÁ, Martin BABJAK,
Jaroslav DVORSKÝ, Martin MALACHOVSKÝ, Ivan ZVARÍK


CLOSE HARMONY FRIENDS,
Pravoslávny komorný liturgický chór Svidník,
Rímskokatolícky detský spevácky zbor VČELIČKY  BREZNO,
Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno.

SRDEČNE Vás pozývame všetkých, ktorí milujete špičkové umenie.

 

 


12.december

Hnúšťa – účasť na slávnostnom adventnom benefičnom koncerte s benefíciou pre Ligu proti rakovine organizovanom CZ ECAV Hnúšťa

 


19. december

Turany – vystúpenie v ev.a.v. cirkevnom zbore Turany pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry v spolupráci s miestnym speváckym zborom

       

 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno