rok 2011

 
Velká Noc 2011
 
Vernár  - slávnostný veľkonočný koncert

 
29. apríl 2011

Brezno - Valné zhromaždenie Občianskeho združenia Kresťan Brezno

 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE KRESŤAN BREZNO

 

P O Z V Á N K A

 

na Valné zhromaždenie členov, hostí a sympatizantov

Chrámového zboru apoštola Pavla a VIENAL Brezno.

 

 

Valné zhromaždenie sa uskutoční v jedálni Základnej školy s materskou

školou, Pionierska 4, dňa 29.apríla 2011 (piatok) o 17:00 hod.

MUDr.Ján Zachar

predseda OZ Kresťan Brezno

a umelecký vedúci CHZAP


 
1. máj 2011

Lopej - oslavy sv. Juraja v rím. kat. kostole

 
8. máj 2011 
 
Vernár - oslavy - Deň matiek v gréckokatolíckom kostole

 
27. máj 2011

Poprad - Veľká - evanjelický kostol - duchovno-literárno-hudobné pásmo v rámci NOCI KOSTOLOV 2011

 
28. máj 2011

Banská Štiavnica - evanjelický kostol
vystúpenie v rámci osláv Dňa otcov a matiek - organizovaných CZ ECAV Banská Štiavnica a Pohronským osvetovým strediskom Banská Štiavnica

 
5. jún 2011

Brezno - rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
 
Slávnostný medzinárodný benefičný koncert
DETI-KVIETKY A POŽEHNANIE NÁRODA
 
účinkujú spevokoly kresťanských cirkví Slovenska /napr. Mládežnícky zbor ECHO Bratislava, Ďatelinky Dudince, gréckokatolícky spevácky zbor Vranov-Čemerné, spojený Slovensko-poľský spevácky zbor a iné/ 

 
12. jún 2011

Košice - Štátne divadlo
 
vystúpenie v rámci VII.NAPS Medzinárodného ekumenického koncertu sakrálnych spevov 2011

 
jún - júl 2011

spoločenské posedenie pri guláši

 
5. júl 2011

Brezno - rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
vystúpenie v rámci osláv Cyrila a Metoda organizovaných MO MS Brezno

 

28. august 2011

Slovenská Ľupča - ev.a.v. kostol,  miestny cintorín
účast na spomienových bohoslužbách a pietnej spomienke pri 1. výročí úmrtia ev.a.v. farára Dušana FABRICIUSA

-BREZNO - nový cintorín

účasť na pietnej spomienke pri 15. výročí úmrtia ev.a.v.kantora a zakladateľa Chrámového zboru apoštola Pavla Brezno Juraja BOŠKA

 
 
15. september 2011

Litmanová - hora ZVIR
vystúpenie s Gréckokatolíckym katedrálnym speváckym zborom sv. Jána Krstiteľa

 
6.-8. október 2011

Brezno
vystúpenie v rámci X. ročníka Horehronských slávností zborového spevu

 

11.-13. november 2011 

SRBSKO VOJVODINA zájazd - Báčsky Petrovec Seleneč
3 dňový zájazd - koncertné turné na pozvanie krajanov - Dolnozemských Slovákov


 

27. november 2011

Trenčín - evanjelický kostol
vystúpenie v rámci zájazdu do CZ ECAV Trenčín

Záriečie - miestny cintorín
pietna spomienka pri príležitosti 15.výročia úmrtia zakladateľa CHZAP Brezno, býv. kantora CZ ECAV Brezno Juraja Boška

15.30 UHROVEC - slávnostný adventný koncert - ev.a.v. chrám Boží


 
4. december 2011

Brezno - rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
 
ORGANIZOVANIE a VYSTÚPENIE v rámci
13. slávnostného adventno-vianočného benefičného koncertu s názvom 
 
 VEČNÉ VIANOCE
 
účinkujú - Martin BABJAK, Jaroslav DVORSKÝ, Ivan ZVARÍK, Michal Červienka - čarovný akordeonista

 
30. december 2011
 
Telgárt - gréckokatolícky kostol
17,00
 
ADESTE FIDELES - slávnostný vianočný koncert
 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno