Ďakujem Bože

 

 

 

Por. č.

Názov skladby

mp3 ukážka

1.

Poďte ku mne všetci (zvony evanj. kostola)


2.

Pane môj, prosím ťa

mp3

3.

Text ku bloku Kyrie

 

4.

Ku komu pôjdem, Pane

mp3

5.

Blíž k tebe, Bože môj

mp3

6.

Svjatyj Bože

mp3

7.

Text ku bloku pôstnemu

 

8.

Hľa, Baránok Boží

mp3

9.

Po krest Tvoj staju

mp3

10.

Čas mizne

mp3

11.

Text ku bloku veľkonočnému

 

12.

Víťaz nad smrťou

mp3

13.

Vykupiteľ žije

mp3

14.

Kristus vstal z mŕtvych

mp3

15.

Text ku bloku oslavnému

 

16.

Adoremus Te, Jesu Christe

mp3

17.

Tebe pojem

mp3

18.

Text ku bloku koncoročnému


19.

Kriste, byť s tebou

mp3

20.

Ďakujem Bože

mp3

21.

Text – záver

 

22.

Ó, Bože nebeský

mp3

 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno