Ježiš moja radosť
CD 1

Por. č.

Názov skladby

mp3 ukážka

1.

K oslave, Bože, Tvojho mena

 

2.

J. S. Bach Jesus bleibet meine Freude

mp3

3.

Úvodné slovo Katarína Hudáková

 

4.

Rosu dajte, nebesá, zhora

mp3

5.

Príď, Spasenie pohanov

mp3

6.

Bože Otče, láska večná

mp3

7.

Vianočné evanjelium


8.

Radujte sa, ó kresťania

mp3

9.

J. S. Bach Pri jasliach stojím pokorne

mp3

10.

Už sa nám púčik rozvil

mp3

11.

Na nebesiach nad Betlemom

mp3

12.

Čas radosti, veselosti

mp3

13.

TEXT báseň ku závierke starého roka

 

14.

Žalm 90

mp3

15.

Nežne a láskavo

mp3

16.

K. Kuzmány Litánia na závierku občianskeho roka a Otče náš

mp3

17.

Nuž, Bohu ďakujeme

mp3

18.

Neopúšťaj ma, Hospodine

mp3

19.

V tomto tichom pôstnom čase

mp3

20.

Čas mizne

mp3

21.

Hľa, Boží Baránok

mp3

22.

Veľkonočné evanjelium


23.

Raduj sa a plesaj

mp3

24.

Žalm 118

mp3

25.

Nastal nám čas preradostný

mp3

26.

Svätodušné čítanie


27.

Prosme vrúcne Ducha Svätého

mp3

 

 CD 2

Por. č.

Názov skladby

mp3 ukážka

1.

Pomoc naša

 mp3 

2.

Slovo Ján Midriak

 

3.

Smieť žiť pre Krista

mp3

4.

To ja, ó Pane môj

mp3

5.

Skala vekov

mp3

6.

Na Krista svoje hriechy

mp3

7.

Zachovaj nás

mp3

8.

Pre Krista v boj zve

mp3

9.

Kto za pravdu horí

mp3

10.

TEXT záverečný

 

11.

Chvála Tebe, Bože náš

mp3

12.

Staroslovanský Otče náš

mp3

13.

J. S. Bach Ježiš, moja radosť

mp3

14.

Áronovské požehnanie

mp3

15.

Kráľ večný, nás požehnaj

mp3

16.

Dobroreč, duša moja, Hospodinu

 
 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno