V nebi vás uvidím

 

CD 1

Por. č.

Názov skladby

 mp3 ukážka

1.

J. Clarke: Trumpet voluntary in D

mp3

2.

M. Rázus: Vianočná modlitba, recituje Juraj Sarvaš

 

3.

Veselej vianočnej doby

mp3

4.

Dobrá novina / JKS 39

mp3

5.

Staroslovanské koledy (Dnes pojuše, Rodilsa Christos Spasiteľ)

mp3

6.

Anjeli z neba

mp3

7.

Góre gwiazda

mp3

8.

A. V. Michna z Otradovic: Chtíc, aby spal

mp3

9.

S. Kmotorka: Búvaj, Dieťa krásne

mp3

10.

Pastieri, vstávajte

mp3

11.

F. Lašťůvka: Gloria in excelsis (z Pastierskej omše č. 205)

mp3

12.

Duchovné slovo – Marián Sabol, dekan gr.-kat. farnosti Telgárt

 

13.

Miloserdija dveri

mp3

14.

Krestu Tvojemu

mp3

15.

M. Verbickij: Svjat, svjat

mp3

16.

F. Dubenskij: Otče náš

mp3

17.

A. Archangeľskij: Bohorodice Divo (grécky nápev)

mp3

18.

Živite ľudije (ľudový nápev)

mp3

19.

Poďakovanie

 

20.

Poď a vzdaj vďaku / ES 604

mp3

21.

GOLGOTA

mp3

22.

Večné príbytky (spirituál)

mp3

23.

A. Dvořák: Largo (z Nového sveta)

mp3

24.

W.G. Tomer: Daj, Pán, by sme verní zostali

mp3

25.

Duchovné slovo – Jozef Fričovský, dekan rím. – kat. farnosti Brezno

 

26.

V NEBI VÁS UVIDÍM

mp3

 

CD 2

Por. č.

Názov skladby

 mp3 ukážka

1.

Vojdite, plesajme / ES 605

mp3

2.

Duchovné slovo – Ján Midriak, emeritný biskup VD ECAV

 

3.

A. Dvořák: Hospodin jest můj pastýř

 mp3

4.

Vímť já jeden stromeček (nemecký pôvod)

 mp3

5.

Hojže, Bože / ES 662

 mp3

6.

Ó, Bože, Pane môj

 mp3

7.

Žalm 103

 mp3

8.

Ježišu najdrahší

 mp3

9.

V bludišti sveta / ES 647

 mp3

10.

Bárka

 mp3

11.

V. F. Bystrý: Hoj, zem drahá (text M. Rázus)

 mp3

12.

Doletelo spevné vtáča (text M. Rázus)

 mp3

13.

M. Rúfus: Hľadanie rodiča, recituje Juraj Sarvaš

 

14.

Žalm 39

 mp3

15.

STARÝ HRUBÝ KRÍŽ

 mp3

16.

Rozlúčková / ES 654

 mp3

17.

Dúfali sme v Pána a On vykonal a požehnal (zvony ev. a. v. kostola Brezno

 mp3

 

 

 

 

 

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno