Ježiš náš priateľ 

Por. č.

Názov skladby

mp3 ukážka

1.

Chváľte Hospodina (zvony evanj. chrámu)

 

2.

Vzácna to a veľká radosť

mp3

3.

Slovo na úvod (Katarína Hudáková)

mp3

4.

Ó, príď, ó, príď, Emanuel

mp3

5.

Ó ty vianočný

mp3

6.

Čuj, aká prekrásna pieseň

mp3

7.

Narodil sa Kristus Pán

mp3

8.

Tichá noc

mp3

9.

Text

 

10.

Keď na kríži

mp3

11.

Ja viem, že žije

mp3

12.

Vítaz nad smrťou

mp3

13.

Kristus vstal z mŕtvych

mp3

14.

Text

 

15.

Ó, Duchom Svätým naplň nás

mp3

16.

Sláva Tebe, Duchu moci

mp3

17.

Text

 

18.

Oslavuj Pána

mp3

19.

Učiň ma, Bože, svetielkom

mp3

20.

Pane, prúdom požehnania

mp3

21.

Vezmi, Pane život môj

mp3

22.

Kiež viac ťa milujem

mp3

23.

Nebeský Bože, Tvorca

mp3

24.

Text

 

25.

23. žalm

mp3

26.

Kde si, môj Ježiši

mp3

27.

Verím to pevne

mp3

28.

Niet inej cesty

mp3

29.

Kráľu nebes

mp3

30.

Text

 

31.

Staroslovensky Otčenáš

mp3

32.

Vďaka Pane, za Tvoje požehnanie (zvony)

  

 
 
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple

Chrámový zbor apoštola Pavla Brezno